University of South Florida Textbooks > English / Swedish Dictionary

English / Swedish Dictionary

ISBN:1542593182

ISBN13:9781542593182

Publisher:CreateSpace Independent Publishing Platform

Author:John Rigdon

Renting Options Buying Options

Own it? Sell it back

English / Swedish Dictionary Description

Sweden's natural and historical wonders, from the aurora borealis to Stockholm's old town, make it one of the top 20 tourist destinations in the world, with nearly 8 million visitors each year. Swedish is spoken by the roughly ten million inhabitants of Sweden, one of the world's most politically and economically successful democracies and also spoken by business people and emigrants living abroad. Swedish is an important medium for communication across Europe. It is an official language of the European Union, the Nordic Council, and Finland. This bi-lingual dictionary features 17,500 entries of essential Swedish. The dictionary includes approximately 1200 Proper Names in English which may or may not be translated in Swedish along with approximately 700 common English acronyms and abbreviations. Also included is a guide to the English and Swedish alphabet and pronunciation. -------------- Sveriges naturliga och historiska underverk, från norrsken till Stockholm gamla stan, gör den till en av de 20 bästa turistmål i världen, med nästan 8 miljoner besökare varje år. Svenska talas av de cirka tio miljoner invånare i Sverige, ett av världens mest politiskt och ekonomiskt framgångsrika demokratierna och även talas av affärsmän och utvandrare bor utomlands. Svenska är ett viktigt medium för kommunikation i hela Europa. Det är ett officiellt språk i EU, Nordiska rådet, och Finland. Denna tvåspråkiga lexikon har 17.500 poster eterisk svenska. Ordboken omfattar cirka 1200 egennamn i engelska som kan eller inte kan översättas i svenska tillsammans med cirka 700 vanliga engelska förkortningar. Dessutom ingår en guide till engelska och svenska alfabetet och uttal.

Log In

or Create an account

Employers & Housing Providers

Employers can list job opportunities for students

Post a Job

Housing Providers can list available housing

Post Housing

Log In

Forgot your password?

Your new password has been sent to your email!

Logout Successful!

You just missed it! This listing has been filled.

Post your own housing listing on Uloop and have students reach out to you!

Upload An Image

Please select an image to upload
Note: must be in .png, .gif or .jpg format
OR
Provide URL where image can be downloaded
Note: must be in .png, .gif or .jpg format