University of South Florida Textbooks > Autisme Is... ? (Dutch)

Autisme Is... ? (Dutch)

ISBN:1539526984

ISBN13:9781539526988

Publisher:CreateSpace Independent Publishing Platform

Authors:Ymkje Wideman-van der Laan, Rob Feldman

Buying Options Renting Options

Own it? Sell it back

Autisme Is... ? (Dutch) Description

Logan hoort hoe zijn oma haar vriendin vertelt dat hij autisme heeft, en hij vraagt haar: “Wat is autisme...?” Waarop zij het hem vertelt in dit prachtig geillustreerde verhaal. Autismespectrumstoornis (ASS) is een stoornis die ongeveer 1 van de 68 kinderen alleen al in de VS treft (1 op de 42 jongens en 1 op de 189 meisjes). Er is in Nederland geen onderzoek gedaan naar het aantal diagnoses autismespectrumstoornis. Omdat geen verschillen worden gevonden tussen etnische groepen of tussen groepen met een verschillende sociaaleconomische status, is er geen reden om aan te nemen dat de prevalentie in Nederland zou afwijken van het buitenland, stelt de Gezondheidsraad (2009). Autisme kan een klein of een groot effect hebben op de ontwikkeling en het functioneren. De gebieden in de ontwikkeling die er het meest door getroffen worden zijn communicatie en sociale vaardigheden. Iemand sprak deze wijze woorden uit: “Als je één persoon met autisme ontmoet hebt, heb je één persoon met autisme ontmoet.” Mensen met autisme kunnen overeenkomsten hebben, maar ze kunnen ook heel verschillend zijn. Het is belangrijk om vroeg in te grijpen met therapie en gespecialiseerd onderwijs om communicatie en sociale vaardigheden aan te leren. Het is een persoonlijke keus om je kind al op jonge leefijd uit te leggen wat autisme is. Ik hoop dat dit boekje behulpzaam kan zijn. Het hielp mij om Logan te vertellen wat autisme is. Hij is een leergierig kind en toen hij het verhaal gelezen had, voordat het geillustreerd was, was hij tevreden met het antwoord.

Log In

or Create an account

Employers & Housing Providers

Employers can list job opportunities for students

Post a Job

Housing Providers can list available housing

Post Housing

Log In

Forgot your password?

Your new password has been sent to your email!

Logout Successful!

You just missed it! This listing has been filled.

Post your own housing listing on Uloop and have students reach out to you!

Upload An Image

Please select an image to upload
Note: must be in .png, .gif or .jpg format
OR
Provide URL where image can be downloaded
Note: must be in .png, .gif or .jpg format